Okopávač kukurice , slnečnice

IMG_0510

Značka :

Typ :  6 riadkový

Rok výroby :

Stav : 2

Cena: 1.100,-  € bez DPH