Rastlinná výroba

SAMSUNGMATYAS, s.r.o. , hospodári na 133 ha ornej pôdy. Hlavnými plodinami rastlinnej výroby sú husto siate obilniny ako pšenica ozimná, jačmeň jarný, olejniny ako repka ozimná, slnečnica , kukurica.Na úseku rastlinnej výroby podnik sa snaží využiť vo výrobe najnovšie poznatky vedy a techniky ako dávkovanie živín podľa rozborov pôdy a potreby plodín, biologickú ochranu rastlín a využívanie najnovšej techniky pri obrábaní pôdy, ako napr. bezorebné systémy pri sejbe husto siatych obilovín.