Vitajte na našich stránkach

O nás:

Spoločnosť MATYAS s r.o. , bola založená podľa obchodného registra vl. č. 21043/S oddiel SRO dňa 03. novembra  2011.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj novej a použitej poľnohospodárskej techniky, dodávky náhradných dielov, záručný a pozáručný servis strojov  a služby v poľnohospodárstve.

Spoločnosť MATYAS  s.r.o. v rámci komplexnosti služieb v predaji strojov poskytuje rôzne možnosti financovania a poisťovania strojov s výhodnou sadzbou. Medzi finančné možnosti patria hlavne leasing, úvery a splátkové predaje .

Silnou stránkou spoločnosti sú rýchle dodávky náhradných dielov a servis, ako v sezóne tak i mimo sezóny. Okrem náhradných dielov firma v predajni ponúka aj oleje, pneumatiky, a iný konštrukčný a spotrebný materiál.

V budúcnosti chce firma naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, rozširovať sortiment strojov a pole svojej pôsobnosti.

Výhody a prednosti spoločnosti MATYAS  s r.o. oproti konkurenčným firmám sú dobre organizovaný servis, výhodné ceny, ako aj dobré platobné podmienky.

Riadenie a manažment spoločnosti, ako aj marketing, odbyt a financie zabezpečuje konateľ Šťavina Ladislav. Jeho odbornosť spoločníka je preukázaná viacročnými odbornými a praktickými skúsenosťami v poľnohospodárskej výrobe . Zamestnanci majú taktiež požadované odborné vzdelanie v odbore mechanizácia poľnohospodárskej výroby.

Z hľadiska postavenia podniku na trhu možno konštatovať, že sa radí medzi stredné podniky z pozície lokálneho trhu.

Podnikateľská činnosť sa realizuje v katastri obci Dubovec.

Obrábame prenajaté a vlastné pozemky . Väčšinou pestujeme pšenicu ,jačmeň ,repku ,slnečnicu a kukuricu .

MATYAS  s.r.o.  , Ružová  409/7, 979 01 Rimavská Sobota ,Slovakia

Šťavina Ladislav +421-905-404038

e-mail

Ak máte akékoľvek otázky, prípadne podnety k vzhľadu alebo obsahu našich stránok, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail ladislavstavina65@gmail.com